Jouw wekelijkse inspiratiegids voor een uur natuur met de kids

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Ella and Jack: Handelsnaam van ABCoaching en Consultancy, gevestigd aan Prins Willemstraat 41, 2584HT Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 83099956, BTW-nummer NL862726463B01.
 2. Klant: Iedere bezoeker van de webshop die een juridische transactie aangaat met Ella and Jack.
 3. Producten: De goederen zoals kaarten, posters, prentenboeken, tassen, en de storybox die door Ella and Jack worden verkocht.
 4. Diensten: De online cursussen die door Ella and Jack worden aangeboden.
 5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Ella and Jack en de klant betreffende de aankoop van producten of diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, en overeenkomsten tussen Ella and Jack en de klant.

Artikel 3: Het Aanbod

 1. Alle producten en diensten worden duidelijk beschreven en gepresenteerd.
 2. Maatwerk is mogelijk op verzoek van de klant.

Artikel 4: Prijzen en Betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen.
 2. De klant dient de betaling volledig te voldoen via de aangeboden betaalmethoden op de website voorafgaand aan de levering.

Artikel 5: Levering

 1. Ella and Jack streeft ernaar bestellingen zo spoedig mogelijk te verzenden, met vaste verzenddagen op maandag, woensdag en vrijdag.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. De Klant die handelt als consument heeft het wettelijk recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de gehele bestelling door de consument is ontvangen. De klant betaalt de retourkosten voor de retourzending. Het herroepingsrecht geldt niet voor a) digitale content en b) maatwerkproducten die op verzoek van de klant zijn gemaakt.

Artikel 7: Risico-overgang en Aansprakelijkheid

 1. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Ella and Jack naar klant.
 2. Voor zover wettelijk toegestaan is Ella and Jack niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan als gevolg van door haar geleverde goederen of diensten.

Artikel 8: Intellectueel Eigendom

 1. Onze content is gemaakt om te inspireren, niet om te kopiëren. Onze content is voor jouw persoonlijk gebruik. We vragen je vriendelijk om het niet te delen of te kopiëren, tenzij we je hier expliciet toestemming voor geven. 

Artikel 9: Privacybeleid

 1. Het privacybeleid van Ella and Jack is beschikbaar op de website en beschrijft hoe persoonlijke informatie wordt verwerkt en beschermd.

Artikel 10: Wijziging van de Voorwaarden

 1. Ella and Jack behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 11: Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ella and Jack en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden bij voorkeur opgelost door middel van onderling overleg.

Artikel 12: Contact met Ella and Jack

 1. Voor alle vragen, complimenten of misschien zelfs een klacht, kun je ons bereiken via info@ellaandjack.com. We zijn er om te helpen!

Artikel 13: Slotbepalingen

 1. We willen dat alles soepel verloopt. Mocht je een klacht hebben, dan behandelen we die met aandacht en zorg. We streven ernaar om je klacht binnen een week op te lossen. En onthoud: met open communicatie komen we er samen altijd uit.

Gratis Mini-kit

Storybox

Blog

Over ons

Privacy

Algemene voorwaarden

Contact

© Copyright Ella and Jack 2024 All rights reserved